Principales hitos, datos y aspectos metodológicos del proyecto Biribilko.

Documento asociado: | Biribilko proiektuaren mugarri, datu eta alderdi metodologiko nagusien atzerako begirada.

Otros documentos:

BIRIBILKO 2021-2022 IKASTAROETAKO IKASLEEN ASEBETETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETA

MB

EUSKARAREN TXANDA: BILBON ARRETA EUSKARAZ ESKAINTZEN DUTEN MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUAK IDENTIFIKATZEKO EKIMENAREN INPLEMENTAZIOA

MB